Beseda s Městskou policií Plzeň

V  úterý 17. října odpoledne nás navštívila paní policistka,  aby si povídala s žáky o velmi závažném tématu šikaně. Vhodnou formou příkladů a ukázek informovala žáky o formách šikany, jak jim předcházet i jak se bránit. Žáci se velmi aktivně zapojovali do dikuse a sdělovali své zkušenosti i připomínky.