BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ PLZEŇ

Zajímavé a pro nás všechny poučné povídání, doplněné obrázky i názorným filmem, pro nás připravily dvě paní policistky z Městské policie Plzeň dne 17.2.2016  na téma bezpěčnost a cizí člověk. Ukázaly žákům jak se mají chovat na ulici, když jdou sami a snaží se je kontaktovat cizí osoba. Velmi reálným filmem předvedly,  jaké mohou být špatné následky v případě, že se žáci nechají zlákat ke komunikaci s cizí osobou.