Bezpečně nejen po silnici

Dne 12. 11. se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili projektového dne s názvem Dopravní výchova – aneb bezpečně nejen po silnici. Žáci si vyzkoušeli různá stanoviště, kde pro ně byly připraveny zábavné úkoly, zajímavé informace a praktické ukázky. Nejen že jsme se naučili mnohá dopravní značení, pravidla pohybu na různých komunikacích, ale vyzkoušeli jsme i první pomoc při úrazech. Oživili jsme si důležitá telefonní čísla na IZS a zjistili jsme například, že používat reflexní prvky nám může zachránit život. Všichni si z tohoto dne odnášíme mnohá zajímavá zjištění a těšíme se na další zábavný projektový den.