Bezpečný internet

V pátek 26. dubna 2019 žáci 3.-5. ročníků navštívili internetovou knihovnu na Slovanech, aby se zúčastnili besedy na téma „bezpečný internet a kyberšikana“. Při názorných ukázkách a následných diskusích se seznámili s možným nebezpečím při užívání současných vymožeností elektrotechniky.