Dějepisná exkurze na Horažďovicko

Vybraní žáci druhého stupňě, ti s dobrými výsledky z dějepisu, jeli za odměnu ve středu 22. června na dějepisnou exkurzi, která je v naší škole už tradiční. V Horažďovicích si prohlédli centrum města s poukazem na různé stavební slohy. Poté přejeli do Zavlekova, kde viděli romanticky upravenou zříceninu zemanského hrádku. Odtud se pěšky přesunuli do Nalžovských Hor, kde obdivovali romantický přírodní park na vrchu Prašivice s umělou zříceninou nebo kamenem „drakem“.