Deky pro charitu

V pátek 15. října navštívila školu hlavní organizátorka charitativní akce „Deky pro Athelas“ paní Kateřina Šolcová.

Na úvod své návštěvy zavzpomínala ve sborovně na své školní roky v naší budově. Poté navštívila některé třídy 2. stupně, kde žákům a žákyním poděkovala za dosavadní práci a vysvětlovala jim proč pletou, háčkují či ručně vyrábějí čtverce pro deky.

Na závěr své návštěvy převzala od ředitele první žákovské, učitelské a rodičovské výrobky.

Všem zapojeným velmi děkujeme a oznamujeme, že konečný termín sběru výrobků je 12. listopad.