Dětská univerzita ZČU

Vážení rodiče,

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni připravila i tento rok pro malé studentíky bohatý program, do kterého se mohou děti zapisovat už od 9. září. Stejně jako v předchozích letech se mohou na adrese deti.zcu.cz na univerzitu hlásit děti navštěvující základní školu nebo nižší stupeň víceletého gymnázia. Díky podpoře Plzeňského kraje je účast dětí bezplatná.
Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU nabízí kombinovatelné kurzy z různých oblastí – od chemie, fyziky, návštěvy ZOO, přes jazyky až po tělocvik či umělecké obory. Vše je zakončeno slavnostní promocí, která probíhá shodně s promocí klasického studia.
Všechny informace naleznete na internetových stránkách deti.zcu.cz. Tam zároveň probíhá soutěž o nejlepší jméno pro nového maskota Dětské univerzity, které se mohou děti v příštích týdnech zúčastnit.