Doučování na 2. stupni

Ve všech třídách II. stupně probíhá i v letošním školním roce doučování z hlavních předmětů.