Hygienická opatření pro školní aktiv

Vážení rodiče,

protože nám záleží na komunikaci mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci, rozhodli jsme se realizovat obvyklý zahajovací aktiv.

 

Aktiv proběhne ve čtvrtek 10.9.2020

1., 2., 6. a 7. ročník od 16.00 do 16.30

3., 4., 5., 8. a 9. ročník od 16.30 do 17.00

 

 V souladu s doporučením MŠMT ČR a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci Vás prosíme o zachování následujících hygienických opatření:

  1. Na aktiv se dostaví pouze jeden zákonný zástupce. Do budovy školy vstoupí vybaven rouškou a bez doprovodu nezletilých dětí.
  2. Zákonný zástupce navštíví pouze třídu svého dítěte a nebude se pohybovat v dalších prostorách školy. Ihned po skončení aktivu opustí budovu školy.
  3. Má-li rodič ve škole více sourozenců, preferujte prosím návštěvu aktivu mladšího sourozence. V průběhu aktivu nelze přecházet ze třídy do třídy.
  4. Rodiče žáků I. stupně vstoupí do školy vchodem z Habrmannovy ulice, rodiče žáků II. stupně hlavním vchodem. Průchod mezi I. a II. stupněm školy bude uzavřen.
  5. Klub rodičů se konat nebude, veškeré informace předají třídní učitelé.
  6. Individuální konzultace s netřídními učiteli a speciální pedagožkou nebudou v den aktivu umožněny. V nutných případech je třeba se předem objednat telefonicky na určitý den a hodinu.

 

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy