INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2016

KANCELÁŘ ŠJ JE OTEVŘENA :

24.8.2016 od 8 hod. do 12 hod.

25.8.2016 od 8 hod. do 12 hod.

26.8.2016 od 8 hod. do 12 hod.

29.8.2016 JE KANCELÁŘ ŠJ UZAVŘENA

30.8.2016 od 7 hod. do 14 hod.

31.8.2016 od 7 hod. do 14 hod.

Platba pro strávníky od  6 – 10 let na měsíc září – 525,-Kč  ( prosím přesnou částku)

Platba pro strávníky od 11- 14 let na měsíc září – 567,-Kč (prosím přesnou částku)

Platba pro strávníky od 15 let na měsíc září       –   609,-Kč (prosím přesnou částku)

Cizí strávníci                                                                1.197,-Kč (prosím přesnou částku)