Informace Plzeňských městských dopravních podniků pro rodiče žáků základní školy

v příloze je zveřejněn leták PMDP, který informuje zákonné zástupce žáků o zřízení telefonní linky, kde si mohou ověřit, zda jejich dítě nemá neuhrazenou pokutu u PMDP.