INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ŽÁCI  DEVÁTÉHO  ROČNÍKU A SEKUNDY E

BUDOU AUTOMATICKY, (od nového školního roku), VYŘAZENI ZE STRAVOVÁNÍ.

29.6.2018 VÝDEJ OBĚDŮ  od 10.hod. do 12.hod.

 Žáci ZŠ si musí obědy (pokud se nebudou chtít v den vysvědčení stravovat) na 29.6. odhlásit nejpozději do úterý 26.6.2018

STUDENTI GYMNÁZIA MAJÍ 29.6.2018 OBĚD  AUTOMATICKY ODHLÁŠEN (pokud se budou chtít tento den stravovat, musí oběd přihlásit nejpozději do 26.6.2018)