Karlovarský skřivánek

22.2.2017 naši školu reprezentovaly dvě žákyně v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek pro Plzeňský kraj. Věruška Jaramillo a Barunka Gribová navštěvují pěvecký sbor Beránci a v této soutěži si vyzkoušely své schopnosti jako sólistky. Za hudebního doprovodu paní Františky Frömerové a podpory sbormistrině Lady Beránkové dívky zazpívaly každá dvě vybrané písničky, z nichž jedna byla lidová.