Krajské finále ve stolním tenisu

Ve čtvrtek 23.3.2017 se uskutečnilo krajské finále turnaje školních družstev ve stolním tenisu. Tentokrát soutěžili žáci 6. a 7. ročníků. Z naší školy se již tradičně zúčastnila dvě družstva. Družstvo dívek ve složení Natálie Havlanová (7. tř.) a Kačka Brabcová (VI.B) se umístilo na krásném 3. místě. Družstvo chlapců – Denis Kuncl, David Lukáš (7. tř.) a Jára Jůza (VI.B) vybojovalo dokonce 2. místo!

Oběma družstvům moc gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy.