Kreslení na chodníku

Ve středu 22. června 2016 vytvořili naši žáci barevnými křídami úžasné kreslené obrázky pohádkových postav na školním dvoře. Navázali jsme tak na celoroční plán věnovaný pohádkám. Žáci kreslili ve trojicích a předvedli skvělou spolupráci, fantazii a kreativitu. Všichni se zařadili do soutěže o nejlepší obrázek, který hodnotily jak paní vychovatelky, tak samotní tvůrci obrázků. Rozhodnout bylo těžké, a tak je vítězů více. Nejvíce se líbil tříhlavý drak, lesní a mořská víla, králíci z klobouku, vodník a tři prasátka. Největší odměnou byl nakonec vzájemný potlesk všech kreslířů.