Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2014 stanovuje ředitel školy následující kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu: Spádová oblast – školský obvod Plzeň 2

(území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany: katastrální území Bručná, Božkov, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2, území městského obvodu Plzeň 8 – Černice katastrální území Černice)

2) Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají ve školním roce 2018/2019 na Masarykově ZŠ sourozence v 1. – 8. ročníku.

3) Přednostně budou přijímáni žáci, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen na Masarykově ZŠ odklad povinné školní docházky.