Masarykova základní škola v Plzni v projektu Cesty k inkluzi

Více o projektu PF ZČU Cesty k inkluzi zde

Problematika inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do základních a mateřských škol, není žádnou letošní novinkou. Novinkou však je, že se inkluze konečně začíná efektivně řešit. Ať už právními úpravami (nová vyhláška školského zákona) nebo finančními dotacemi. A právě ty také naší škole významně pomohou inkluzi zvládnout.

Projekt Cesty k inkluzi, který v Masarykově základní škole začíná s novým školním rokem 2016/2017, umožnil rozšířit tým pedagogických pracovníků o několik nových pozic. Koordinátorka inkluze Mgr. Lucie Sichingerová a speciální pedagožka Mgr. Lucie Čechalová jsou od 1. září ve škole především pro děti, které potřebují pomoc s učením, s problémy týkajících se klimatu třídy nebo školy a s dalšími potížemi. Budou vytvářet plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, a to ve spolupráci s třídními učiteli, školskými poradenskými zařízeními i samotnými dětmi. Budou pomáhat především dětem s pomalejším tempem práce, těm, které mají obtíže ve čtení, psaní, počítání, potíže se zapomínáním, se soustředěním. Společně pak budou sledovat, jaké pokroky děti udělaly a zda školu dobře zvládají. Spolu s ostatními učiteli se jim budou snažit co nejvíce pomoci. Rodiče, případně i samotné děti, se mohou na obě pracovnice inkluze obrátit i v případě, kdy mají podezření na špatné vztahy ve třídě (škole).

Děti i rodiče najdou obě pracovnice ve vestibulu školy v kanceláři hned vedle vrátnice.

Kontakty:
sichingerovalu@mzs.plzen-edu.cz
cechalovalu@mzs.plzen-edu.cz
Tel: 602670230