Maškarní bál

V pátek 24. února 2017 se uskutečnil žáky dlouho očekávaný maškarní bál v tělocvičně naší školy, která byla nápaditě a barevně vyzdobena obrázky žáků, balónky a girlandami. Paní vychovatelky převlečené za mimoňky přivítaly všechny přítomné žáky v úžasných kostýmech a nastalo odpoledne plné tance, soutěží a především dobré nálady. Také se k nám přidaly děti a paní učitelky z 51. MŠ, jejichž třídu Žabiček máme v budově naší školy. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a masky. Všichni si odnášeli diplomy a sladkou odměnu spolu s prima zážitkem.