Městská policie Plzeň v ŠD

Příjemné pondělní odpoledne 13. března jsme strávili na besedě s paní policistkou na téma bezpečnost na ulici.  Žáci se dozvěděli také mnoho podnětného z práce Městské policie a vše bylo doprovázeno ukázkami na interaktivní tabuli. V průběhu celého povídání se žáci aktivně zapojovali do diskuse a sami vyprávěli o svých zážitcích.