Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 7. 3. 2020 toto mimořádné opatření:

 Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí do naší školy. Pokud nedojde ke změnám, je nástupní den do školy pro Vaše děti dne 23. 3. 2020.

 plné znění nařízení Ministerstva zdravotnictví najdete ZDE

další informace k tomuto tématu najdete ZDE


The additional information about the spread of the new type of the coronavirus disease

Dear parents,

the exceptional measures by the Ministry of Health of the Czech Republic for all people returning from Italy are as follows (as of 7 March 2020):

All citizens and aliens with permanent or temporary residence staying in the territory of the Czech Republic for more than 90 days or being employed in the Czech Republic who return from Italy to the Czech Republic as of 7 March 2020 are ordered to report immediately this fact to their general adult or children and youth practitioner by phone or other remote means of communication without a personal contact after their return to the Czech Republic. If they do not have a registrating  general practitioner, they report this fact to any general practitioner for adults or children and youth.

All general practitioners for adults and children or youth are ordered to impose a quarantine of 14 days upon all citizens and aliens with permanent or temporary residence staying in the territory of the Czech Republic for more than 90 days or being employed in the Czech Republic who return from their stay in Italy to the Czech Republic as of 7 March 2020 according to Act No 258/2000  § 2, par. 7 a).

All children attending our school and their parents are asked to follow this arrangement for 14 days. If no other measures follow, your children will be allowed to start their school attendance on 23 March 2020 again.

 

Thank you.