Možnosti doučování a podpory žáků ve 2. pololetí

  1. Těm, kteří měli zájem o „průvodce“ – individuální doučování svého dítěte a nedostalo se na ně, nabízí stejnou službu (také zdarma) plzeňská organizace Tady a teď. Obrátit se můžete na pana Miroslava Gažáka, telefon: 778 096 007, email: gazak@tadyated.org
  2. Přímo v ZŠ probíhají skupinová doučování zdarma (možno se hlásit): čeština pro cizince 2.st. (středa 14-15:00), čeština pro cizince 1.st. (úterý 14-15:00), doučování matematiky 2.st. (čtvrtek 7-7:45 a podle potřeby), doučování z chemie (podle potřeby, info u učitelky A. Lecjaksové), doučování matematiky pro 1.st. (úterý 14-15:00) + různé čtenářské dílny a technické kroužky
  1. Doučování z Čj pro 2. stupeň možno zajistit podle zájmu rodičů (kontaktovat koordinátorku inkluze)

Kontakt: Lucie Sichingerová (koordinátorka inkluze), tel: 726 848 699, mail: SichingerovaLu@mzs.plzen-edu.cz