Nadační fond Zelený poklad

je naším nejdůležitějším partnerem v obou akcích probíhajících v zahradě. A to:
1. Budování permakulturní zahrady – od NF ZP jsme obdrželi na I. etapu budování školní zahrady s prvky permakultury grant ve výši 95.900,- Kč.
2. Víkend otevřených zahrad – NF ZP je plzeňským organizátorem této akce, v loňském roce jsme spolu s fondem vybrali ve veřejné sbírce od návštěvníků 8.566,- Kč. I tyto prostředky budou letos použity na výstavbu školní zahrady.
Více informací o této organizaci naleznete na: www.zelenypoklad.org