Návštěva Dronfestu

V pátek 3. 6. 2016 žáci devátých tříd navštívili výstavu Dronfest v plzeňském DEPO2015, kde se mohli seznámit s nejmodernějšími drony, které v dnešní době nacházejí využití ve velkém množství situací.

Zúčastnili se tam dvou přednášek a zhlédli letové ukázky.