Návštěva knihovny

Ve středu 15. 3. 2017 navštívilo 1. oddělení školní družiny městskou knihovnu Slovany. Nejprve jsme byli seznámeni s provozem knihovny,  jak se zde máme chovat a co nedělat s knihami.  Naše letošní celodružinové téma je „Můj stát“,  a proto si  pro nás v knihovně připravili tématické povídání. Také jsme si četli pověst O Bruncvíkovi.  Na závěr jsme si mohli prohlédnout knihovnu a prozkoumat, jaké publikace mám nabízí. Nejvíce nás zaujaly 3D knihy.