Návštěva premiéra České Republiky

Dne 3.11.2015 poctil Masarykovu základní školu svojí návštěvou předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. V doprovodu primátora města Plzně Martina Zrzaveckého nahlédl do výuky třetího a devátého ročníku, přičemž se zajímal zejména o praktické ukázky výuky v rámci projektu Robotika.

S ředitelem školy poté krátce pohovořil o současné úrovni a potřebách technického vzdělávání na základních školách a také o budoucí koncepci základního školství, právě s přihlédnutím ke vzrůstající poptávce pracovního trhu po technicky vzdělaných odbornících. Zmínil také potřebu koordinovat výstupy vzdělávání mezi jednotlivými stupni školského systému. Na závěr popřál škole mnoho zdaru při realizaci projektu a jeho začleňování do ŠVP „Škola pro Evropu“.