Návštěva z Japonska

Dne 23.10.2015 uvítala naše škola vzácnou návštěvu – na environmentální výuku a školní zahradu se přijela podívat Ing. Sayaka Otani z odboru životního prostředí na radnici města Takasaki, které je partnerským městem města Plzně v Japonsku.

Ing. Otani byla uvítána žáky devátého ročníku a strávila na naší škole celé dopoledne, zakončené obědem v naší školní jídelně. Na rozloučenou si odnesla dárek – lampičku sestavenou z komponentů vytištěných naší 3D tiskárnou a dotvořenou ve školní dílně.

S sebou do Japonska odváží dopisy našich žáků s nabídkami na korespondenční přátelství v anglickém jazyce pro žáky ve školách v Takasaki. Doufáme, že tak milá návštěva nebyla na naší škole poslední.