Obědy na konci šk. roku

Obědy na 20.,21.,24.,25.6.2019 PŘIHLAŠUJTE NEBO ODHLAŠUJTE NEJPOZDĚJI DO 19.6.2019

VÝDEJ OBĚDŮ 25.6.:

od 10 hod. – 12 hod.