Obědy po dobu distanční výuky

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY MASARYKOVY ZŠ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA STÁLE TRVÁ ,  MAJÍ STRÁVNÍCI I NADÁLE OBĚDY ODHLÁŠENY

STRÁVNÍCI , KTEŘÍ SI OBĚD  CHTĚJÍ ODEBÍRAT, MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENI ALESPOŇ  24 HOD. PŘEDEM.

VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY :

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY                                                     od 11,30 do 12 hod.

DISTANČNÍ VÝUKA ( jídlo do jídlonosiše )                od 12 do 12,30 hod.

DISTANČNÍ VÝUKA I. STUPEŇ (jídlo v jídelně    )    od 12.30 – 13,15 hod.

DISTANČNÍ VÝUKA II. STUPEŇ (jídlo v jídelně)       od 13.15 – 13.45 hod.