On-line rezervace termínů k zápisům

termíny zápisů:

6.4.2018 od 14.00 do 18.00 hod, 7.4.2018 od 9.00 do 13.00 hod

 

Vážení rodiče,

stejně jako v loňském roce pro Vás dnešním dnem otvíráme možnost předem si zarezervovat den a hodinu zápisu Vašeho dítěte ke školnímu vzdělávání. Věříme, že tím přispějeme k pohodě zápisů a výrazně zkrátíme dobu případného čekání.

Prosíme Vás jen o to, abyste rezervovaný den a hodinu důsledně dodrželi, a pokud se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit, informovali telefonicky kancelář školy.

do rezervačního systému se přepnete ZDE

Upozornění k zápisům

 Vážení rodiče, pokud zjistíte, že ve Vámi zvolený den zápisu jsou termíny našeho rezervačního systému k zápisům již zaplněny, můžete přesto své dítě k zápisu přivést i bez rezervace, rádi se Vám budeme věnovat na zvláštním stanovišti.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání na Masarykovu ZŠ Plzeň

 pro školní rok 2018/2019

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2014 stanovuje ředitel školy následující kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu: Spádová oblast – školský obvod Plzeň 2

(území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany: katastrální území Bručná, Božkov, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2, území městského obvodu Plzeň 8 – Černice katastrální území Černice)

2) Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají ve školním roce 2017/2018 na Masarykově ZŠ sourozence v 1. – 8. ročníku.

3) Přednostně budou přijímáni žáci, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen na Masarykově ZŠ odklad povinné školní docházky.