Organizace nástupu žáků do prvních tříd

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k hygienickým a protiepidemickým opatřením jsme bohužel nuceni přijmout následující změny v organizaci prvního školního dne.

V úterý 1. září v 7.45 hodin se setkáme před budovou školy, třídní učitelky si zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd.

Bohužel, tentokrát, Vás – rodiče, prarodiče a další příbuzné, do školy nepozveme.

Toto opatření nás velice mrzí, ale vzhledem k nárůstu rizik přenosu COVID 19, nebudeme do budovy školy vpouštět rodinné příslušníky žáků.

Abychom Vám alespoň částečně nahradili Vaši neúčast ve škole, budeme po celou dobu pořizovat fotografie, které Vám zpřístupníme na stránkách školy.

Své děti na první den vybavte aktovkou a pokud jdou do družiny i přezůvkami.

Děti Vám osobně předáme v 8:45 hodin před hlavním (pravým) vchodem do budovy.

Žáky, kteří jdou již 1. září do školní družiny, tam jejich třídní učitelky doprovodí v 8:45 hodin.

Čas, než Vám prvňáčka opět předáme, můžete využít k zápisu do školní družiny či jídelny.

Žákům první školní den předáme balíčky s pomůckami, které poskytuje škola.

Mimo jiné obdrží i pevné zelené desky, v nichž najdete několik zásadních dokumentů k vyplnění – zejména Podklad pro školní matriku a také Souhlas zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Dokumenty je nutné vyplnit hned 1.září a poslat opět v deskách 2.září po dítěti zpět.

Do desek Vám přiložíme také Harmonogram prvních školních dnů. Postupně Vás, ale především žáky třídní učitelky seznámí se školou, s režimem výuky a pomůckami do školy.

 Děkujeme za vaše pochopení a těšíme se na spolupráci.

Třídní učitelky: Mgr. Petra Fialová (1.A) a Mgr. Marie Bicanová (1.B)

Ředitel školy: PaedDr. Antonín Herrmann