Plzeň ocenila učitele a zaměstnance plzeňských škol

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také přidělilo ocenění Mimořádný počin plzeňského školství, a to dvěma mateřským, jedné základní škole a jedné školní jídelně za zajištění součinnosti a pomoci v rámci krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Laureáti si ceny převzali v úterý 16. června v Koncertním sále 25. základní školy ve Chválenické ulici z rukou radní pro oblast školství Lucie Kantorové. Slavnostní odpoledne zpestřili vystoupením žáci sboru Rolničky 25. základní školy. Již pátý ročník akce organizuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Chtěla bych všem laureátům poděkovat za jejich obětavou práci pro naše nejmenší a jejich dlouholetou práci pro plzeňské školství. Je velmi obtížné pro nás vybrat jen jednoho laureáta v udělovaných kategoriích,“ poděkovala radní pro oblast školství Lucie Kantorová. „Letošní školní rok byl velmi náročný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky, museli jsme se ze dne na den vyrovnat se zavřenými základními školami, následně rozhodnutím města jsme uzavřeli mateřské školy. Díky naší 55. a 78. mateřské škole, Masarykově škole a 11. školní jídelně jsme mohli pomoci pracovníkům, kteří stáli v první linii v boji proti pandemii koronaviru tím, že jsme jim zajistili hlídání dětí v našich zařízeních, včetně stravování. Těmto ředitelům a celým jejich kolektivům jsme letos udělili ocenění Mimořádný počin plzeňského školství,“ vysvětlila Lucie Kantorová, jak se koronavirová krize promítla také do letošního ročníku ocenění.

 

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství bylo letos ocenění předáno čtyřem laureátům, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními v České republice v době nouzového stavu za zajištění součinnosti a pomoci:

  • Ředitelce 55. mateřské školy Janě Wolmutové a celému kolektivu zaměstnanců a ředitelce 78. mateřské školy Monice Kalašové a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému a zdravotnictví, následně i péče o děti zaměstnanců dalších vybraných strategických služeb a úřadů v době pandemie.
  • Ředitelce 11. školní jídelny Jaromíře Královcové a celému kolektivu zaměstnanců za zajištění přípravy stravy a dovozu do organizací pro děti a zaměstnance Masarykovy základní školy a návazně i pro dětskou skupinu Malíček určenou pro děti zaměstnanců Magistrátu města Plzně v době pandemie.
  • Řediteli Masarykovy základní školy Antonínu Herrmannovi a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění péče o děti vybraných zaměstnanců MMP a zaměstnanců strategické infrastruktury města v době pandemie.

 

ocenění řediteli školy předává radní pro oblast školství Mgr. et Mgr.  Lucie Kantorová