Pohádky a děti v Městské knihovně na Slovanech

Ve středu 16. 3. 2016 navštívilo 1. oddělení školní družiny městskou knihovnu Slovany. Pracovnice knihovny paní Posoldová připravila pro naše žáky zábavné odpoledne plné hádanek. Nebyly to však obyčejné hádanky, ale pohádkové, protože v letošním roce se školní družina nese v duchu „Z pohádky do pohádky“.  Žáci plnili zajímavé a hravé úkoly jako jednotlivci i ve skupinkách. Přiřazovali názvy pohádek k zadaným indiciím a za odměnu četli nejnovější pohádky, které vyšly v měsíci březnu. V dalších úkolech řadili různá slova z názvů knih k daným knihám a pomocí symbolů z nasbíraných lístečků skládali obrázek Krtečka. Také sestavovali smysluplný příběh, který si pak skupiny vyprávěly.  Závěrem si žáci prohlédli knihovnu a dětské knížky.