POVINNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST OD 25.2.2021

Vážení rodiče,

od 25.2. platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének.

 Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Od čtvrtka 25.2. 2021 bude tedy   nutné, aby děti používaly zdravotnickou (chirurgickou) roušku nebo respirátor.

Toto opatření se vztahuje na všechny osoby vstupující do budovy školy, včetně žáků docházejících pro písemné úkoly. Pokud tito žáci nebudou řádně vybaveni, materiály budou muset převzít před budovou školy.

 Osoby bez náležité ochrany dýchacích cest nebudou do budovy vpuštěny.

 Děkujeme za pochopení.