Přání i poděkování

Rok 2015 patří v historii naší školy k těm vskutku náročnějším – dočkali jsme se velkých personálních i koncepčních změn, nastartovali nové projekty a realizovali řadu skvělých akcí pro školu i veřejnost. To vše bylo možné jen díky týmové práci všech, kteří patří k naší škole a mají ji rádi.

Všem těm, kteří se svou prací, nápady i podporou podíleli na úspěších právě končícího roku, pedagogům, správním zaměstnancům, našim žákům, rodičům i dalším přátelům školy patří náš dík.

Přejeme nerušené sváteční spočinutí v klidu Vašich domovů a hodně nových sil do roku následujícího.

Za vedení Masarykovy ZŠ

Martin Šimek