Přednáška o RAF

Na závěr projektového dne věnovaného naší armádě si žáci Masarykovy ZŠ vyslechli zajímavé vyprávění vojenského historika PhDr. Daniela Švece o RAF. Přednáška o účasti českých letců ve 2. světové válce jako součásti britského letectva byla více než poučná. Osobitým přístupem k žákům a také svým humorem si pan doktor Švec dokázal získat děti na svoji stranu a probudit v nich zájem o danou tématiku. Nešlo pouze o připomenutí historických faktů spolu s žáky, ale také o uvědomění si významu slov vlast a vlastenectví v minulosti i dnešní době.

V poslední části přednášky už všichni napjatě sledovali prezentaci o osudech některých z českých pilotů, v cizině oslavovaných a vyznamenaných, ve své vlasti ale po roce 1948 komunistickým režimem pronásledovaných.

Tento projekt byl určitě úspěšným rozšířením výuky žáků. Jejich názor a hodnocení by mohla vyjádřit slova jedné dívky v závěru přednášky: „Pane učiteli, a nemohli byste takhle učit všichni a stále?“