Profil ideálního absolventa MZŠ

Žákovský parlament MZŠ byl letos požádán panem ředitelem o vytvoření profilu ideálního žáka naší školy. Výsledek můžete posoudit zde:

Profil ideálního absolventa MZŠ

Ideální žák Masarykovy základní školy v Plzni je slušně vychovaný. Vždycky ví, o čem mluví a co říká. Ovládá pravidla etikety a umí pozdravit učitele i mimo školu.

Jde mu práce hlavou i rukama, rozumí si s roboty, umí využít své znalosti ve všech oblastech lidské práce.

Je čistotný, spolehlivý a odpovědný za své školní povinnosti. Je zvídavý a má dobrou vyřídilku. Aktivně se zapojuje do školních akcí a je hrdý na svou školu.

Jste všichni takoví? 😊