Projektový den na téma bezpečnost

Celé odpoledne 30. dubna 2019 bylo v duchu bezpečnosti v rámci projektového dne a dopravně-bezpečnostní soutěže. Za účasti zástupkyně Městské policie Plzeň proběhla beseda na téma bezpečnost – žák jako cyklista, chodec a také spolujezdec v autě. V průběhu odpoledne žáci plnili na šesti stanovištích různé úkoly, jako byla jízda zručnosti na koloběžce, poznávání dopravních značek, základy první pomoci, skládačky dopravních prostředků, správné vybavení kola, kvíz – orientace v okolí bydliště, školy či důležitá tel. čísla. Všichni účastníci získávali razítka za splnění úkolů a byli odměněni. Bylo úžasné vidět, jak se děti dokážou orientovat a jaké mají znalosti, doufejme jen, že je také budou využívat třeba už při každodenní cestě do školy.