Projektový den: Žáci z prvního stupně objevovali historii

V pátek 26. října naše škola slavila 100 let od vzniku Československé republiky. Děti z I. stupně přišly v bílé, modré a červené barvě, zpívaly hymnu, vyráběly vlajky a státní symboly nebo mapy, nechybělo ani tvůrčí psaní o naší zemi. Při tom všem pochytily spoustu znalostí o tom, jak a kdy naše republika vznikla a co vše ji symbolizuje.