Projektový den – Zdraví

Dne 20. listopadu proběhl na 1. stupni projektový den Zdraví. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Během dne rozděleného do několika bloků si děti připomněly, jak je zdraví důležité, a že by si jej měl každý z nás chránit. Dozvěděly se, že zdraví úzce souvisí se správnou hygienou, stravou a pohybem, a že kromě zdravého těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost. Děti měly také možnost si vyzkoušet ošetření drobných poranění, se kterými se mohou setkat v běžném životě.