PROVOZ ŠD od 18. 11. 2020

pro skupiny žáků 1. a 2. tříd

ranní provoz: pro přihlášené žáky 6.00 – 7.45 hodin /příchod do 7.15 hod./

žáci vstupují do ŠD z Klášterní ulice a zvoní na 2. oddělení

odpolední provoz: do 16.00 hodin

vyzvedávání žáků ve 13.30 hodin a nepřetržitě 15.00 – 16.00 hod. vzhledem k nemísení skupin žáků jednotlivých tříd budou žáci v těchto prostorách ŠD – při vyzvedávání zvonit na tato oddělení:

1. oddělení – třída 1.A  /vchod Klášterní ulice/

2. oddělení – třída 2.B  /vchod Klášterní ulice/

3. oddělení – třída 2.A  /vchod Klášterní ulice/

4. oddělení – třída 1.B  /vchod z Habrmannovy ulice/