Provoz školní jídelny od pondělí 1. března

U žáků 3. – 9. tříd, kde nedošlo ke změně způsobu jejich výuky se v odběru stravy také nic nezmění – ti co si chodili do kastrůlků mají od pondělí 1.3. oběd PŘIHLÁŠEN a mohou jej odebírat. Pokud ho odebírat nechtějí, musejí jim ho rodiče odhlásit.

Žákům 1. a 2 tříd, kteří jsou nově na distanční výuce a chtějí si chodit pro obědy musejí rodiče odběr obědů přihlásit (ideálně nejpozději do 10.00 v pondělí) a od úterý 2. 3. si budou moci pro obědy chodit. Odběr stravy až od úterý je z důvodu rychlé změny v převedení žáků těchto ročníků na distanční výuku.

Žádáme všechny strávníky o dodržování těchto časů pro odběr obědů do jidlonosičů:

cizí strávníci 11.30 – 11.45 hod.,

žáci 1. stupně 12.00 – 12.45 hod.,

 žáci 2. stupně 13.00 – 13.30hod.

Žádáme všechny strávníky, aby dodržovali protiepidemická opatření, tj. ochranu nosu a úst respirátorem, provedení dezinfekce rukou při příchodu do školní jídelny a dodržování minimálně 2metrových rozestupů při čekání na výdej oběda.