Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

od středy 1.9.2021 do základních škol nastupují všichni žáci I. i II. stupně.

Výuka, školní družina i školní stravování budou organizovány jako v normálním režimu. (S úpravami obvyklými na začátku školního roku a za respektování některých dosud platných hygienických opatření)

Všichni žáci se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu platného od začátku školního roku a zadaného ve škole on-line.

Veškerou absenci je nutné hlásit a omlouvat dle školního řádu.

Obědy mají žáci automaticky přihlášené (za předpokladu, že jsou zaplaceny).

Dohlédněte prosím na domácí přípravu svých dětí a pravidelně kontrolujte žákovskou knížku – usnadníte jim tak návrat k normálnímu režimu vzdělávání

 

V platnosti zůstávají tato hygienická opatření:

 1. Roušky či respirátory na chodbách, šatnách a WC pro všechny žáky
 2. Časté větrání
 3. Přestávky pouze ve třídách, možná pouze cesta na WC a zpět
 4. Dezinfekce rukou při příchodu do školy a po WC
 5. Dezinfekce rukou v ŠJ
 6. Zákaz pohybu cizích osob v budově. (Návštěvy hlásit vrátnému, vyčkat ve vestibulu na příchod pracovníka školy.)

 

Testování žáků:

Testování žáků proběhne ve středu 1.9., v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9. vždy v 8.00 ve třídě. Testování v ranní ŠD se ruší. Žáci absolvují ranní ŠD s nasazenou rouškou či respirátorem. První testování 1.tříd proběhne až ve čtvrtek 2.9. O případných dalších termínech rozhodne vláda dle vývoje situace.

 

Testovat se nebudou:

 1. Žáci, kterým uplynulo 14 dni od dokončení očkování
 2. Žáci, kteří doloží, že prodělali covid a jsou doposud v ochranné lhůtě 180 dní od první pozitivity.
 3. Žáci, kteří předloží platný doklad o negativním testu.

Odmítnutí testování:

Žák, který se odmítne podrobit testování a nedoloží výše uvedené důvody se může účastnit výuky pouze za těchto podmínek:

 1. Nasazený respirátor FFP2 po celou dobu pobytu ve školní budově
 2. Umístění v samostatné lavici v zadní části třídy oddělené mezerou od ostatních lavic
 3. Při Hv nebude zpívat, při Tv bude cvičit pouze v případě venkovní hodiny, v tělocvičně bude sedět na vyhrazeném místě a nebude se účastnit hodiny.
 4. ŠJ se bude stravovat na vyhrazeném místě
 5. Zákonný zástupce podepíše prohlášení o odmítnutí testování.

 

Asistované testování:

Zákonným zástupcům žáků I.-III. ročníku se umožňuje otestovat své dítě samostatně v tělocvičně, avšak pouze školními testy.

V takovém případě přichází rodič s dítětem do školy v 7.30 hlavním vchodem,  ve vrátnici vyzvedne školní test a otestuje své dítě v tělocvičně. Pokud je test negativní, pokračuje dítě samostatně do šatny a rodič opouští budovu opět hlavním vchodem.

 

 Děkujeme Vám za spolupráci