Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že od pondělí 17.5.2021 se do základních škol v Plzeňském kraji vrací povinná prezenční výuka všech žáků I. i II. stupně bez rotace.

Testování bude nadále probíhat jednou týdně pro všechny žáky, a to vždy v pondělí.

Ruší se povinná homogenita skupin – školní družina i školní jídelna tedy mohou být organizovány jako v normálním režimu.

Všichni žáci se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu platného od začátku školního roku a zadaného ve škole on-line.

Veškerou absenci je nutné hlásit a omlouvat dle školního řádu.

Obědy mají žáci automaticky přihlášené (za předpokladu, že jsou zaplaceny).

Dohlédněte prosím na domácí přípravu svých dětí a pravidelně kontrolujte žákovskou knížku – usnadníte jim tak návrat k normálnímu režimu vzdělávání.

 

V platnosti zůstávají tato hygienická opatření:

  1. Roušky či respirátory po celou dobu pobytu v budově pro všechny žáky (žák musí mít u sebe náhradní roušku či respirátor ve vhodném obalu)
  2. Časté větrání
  3. Přestávky pouze ve třídách, možná pouze cesta na WC a zpět
  4. Dezinfekce rukou
  5. Zákaz pohybu cizích osob v budově. (Návštěvy hlásit vrátnému. Vyčkat ve vestibulu na příchod učitele.)

 

Děkujeme za Vaši spolupráci.