Průběh závěru školního roku 2017/2018:

pondělí 18. 6. – pedagogická rada

středa  20. 6. – uzávěrka  klasifikace

                        – dějepisná exkurze vybraných žáků 2. stupně

 

Výuka v posledním týdnu (pondělí 25. 6. až čtvrtek 28. 6. 2018):

  • stupeň do 11.40 hodin
  • stupeň – dle rozpisu akcí (bez odpoledního vyučování a nultých hod. od 7.00)

 

pondělí 25. 6. – branný den Poštolka – 5. – 9. třídy / 8.00 – 11.40

úterý 26. 6. – odevzdávání učebnic, akce třídních učitelů / 8.00 – 11.40

středa  27. 6. – sportovní den na hřišti Sokola Petřín pro 6. – 9. třídy / 8.00 – 12.30

čtvrtek 28. 6. – odevzdávání učebnic, úklid tříd, akce třídních učitelů / 8.00 – 11.40

pátek 29. 6. – vysvědčení – třídy končí v 8.45,

              – předávání vysvědčení v tělocvičně – 9. A od 9.00 a 9. B od 10.00,

              – ŠD v provozu

              –  ŠJ – výdej obědů od 10.00 do 11.45 (odhlášky na tento den nejpozději            

                  v úterý 26. 6.)

 

Všichni zaměstnanci školy přejí všem žákům a jejich zákonným zástupcům klidné a pohodové letní prázdniny bez úrazů a kalamit.

Naberme všichni síly do nového školního roku, který začíná v pondělí 3. září 2018.