Řemeslo má zlaté dno: Cena za výrobek z naší dílny

Jakub Horvát ze 7. B získal cenu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje v II. kategorii rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem, a to za exponát s názvem „H + Z … začátek cesty kolem světa“. Panel na obrázcích skrývá překvapení: po stisknutí tlačítka je slyšet Kubovo vyprávění k postupně se rozsvěcujícím LEDkám na mapě Evropy a Afriky, tak jak zahájila cestu kolem světa dvojice cestovatelů – pánové Ing. Jiří Hanzelka a Ing. Miroslav Zikmund.
Gratulujeme Kubovi k tomuto úspěchu i k ceně, kterou si převzal 23. května 2019 v Techmánii. Rozšířil tak řadu šikovných dětí, kterým jejich výrobky vytvořené v naší žákovské dílně umožnily získat přední místa v této soutěži.
Svým výrobkem nám Jakub také připomněl, že pan Ing. Zikmund, který letos oslavil sté narozeniny, chodíval do naší školy.