Robohrátky s beruškou

20. 11. 2019 se uskutečnilo projektové odpoledne „Robohrátky s beruškou“, které připravilo Centrum robotiky pro žáky 1. tříd naší školní družiny.  Žáci byli rozděleni do tří stejně velkých skupin, které průběžně navštěvovaly tři stanoviště. V průběhu odpoledne si tedy každý žák vyzkoušel všechny aktivity. První aktivita se týkala rozšířené reality. Žáci pracovali s aplikací HP Reveal a iPady. Na dalších dvou stanovištích programovali roboty Blue-bot a tím si procvičovali pravolevou orientaci. Nejprve vytvářeli program pro jízdu robota ke konkrétnímu zvířeti, o kterém si následně povídali. Dále programovali cestu robota od zvířete k jeho mláděti. Během projektového odpoledne byly využity metody názorně-demonstrační, dovednostně-praktické a aktivizující. Žáci pracovali v malých skupinkách. Spolupracovali, komunikovali, diskutovali. Během výuky nenásilnou a hravou formou rozvíjeli svoji digitální gramotnost a informatické myšlení. Zároveň propojovali jednotlivé aktivity se situacemi v běžném životě, kdy se robot a iPad staly motivačním prvkem a pomohly zvýšit zájem žáků o přírodovědná témata.