Robotika

Škola zařadila do svého Školního vzdělávacího plánu výuku robotiky od 1. do 9. třídy ve školním roce 2016/2017 s časovou dotací 1 hodina týdně. Metodickou a materiální pomoc škole poskytuje Centrum robotiky.

Předmět rozšiřuje a propojuje znalosti z technické výchovy a informatiky takovým způsobem, aby se žák stal více než jen uživatelem digitálních technologií.

Ve třídách prvního stupně probíhá výuka Základů robotiky s využitím stavebnice Lego, robotů Dash & Dot, Codey Rocky, Bluebot, Ozobot, děti se učí základům programování na tabletech iPad.

Třídy druhého stupně využívají k výuce v předmětu Robotika zejména robotickou stavebnici Lego Mindstorms EV3, roboty mBot, mikropočítače BBC microbit, programování v aplikaci Scratch, a naučí se základy 3D modelování a 3D tisku.