Robotika v 8. ročníku

Žáci 8. ročníku v současné době testují úkoly z připravené učebnice Robotika na 2. stupni ZŠ pomocí Lego Mindstorms EV3, která je zveřejněna na stránkách www.imysleni.cz.

V následujícím úkolu s názvem Robot ve městě museli postupně programovat robota, aby projel určená místa na nakresleném plánku města.