Robotika ve školním roce 2016/2017

Od 1.9.2016 zahajujeme výuku nového předmětu Základy robotiky v obou třídách prvního ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Tento předmět pak bude žáky provázet až do pátého ročníku.

Na druhém stupni bude k 1.9.2016 zahájena výuka šesté třídy s rozšířenou výukou Robotiky v rozsahu jedné hodiny týdně.

Do prvního i šestého ročníku můžeme zatím přijmout další žáky se zájmem o tento speciální předmět. Tato nabídka platí do naplnění kapacity našeho prvního a šestého ročníku.

Máte-li doma malého fanouška informačních technologií a chcete, aby se svému koníčku věnoval i v rámci výuky, kontaktujte vedení školy.

2016-02-24 13.12.05   2016-02-24 13.15.58