Škola v přírodě ve školním roce 2017/2018

V letošním školním roce vyjedeme do školy v přírodě Sklárna Žihle v termínu 28. května až 1. června 2018.
ŠvP se týká dětí ze 3. třídy, v případě nenaplnění kapacity budou volná místa nabídnuta dětem ze 4. tříd.